PRAVIDLA
Aerovleky na „Letadlové lodi“

Popis letu (letové prvky)
1)Start – max. 30 bodů
2)Průlet – max. 40 bodů
3)vzestupný let po kruhové dráze (720o) – max. 40 bodů
4)vypnutí – větroň max. 20 bodů, vlečná max.20 bodů
5)přistání – větroň max.30 bodů, vlečná max. 30 bodů

Popis a hodnocení letových prvků

Ad. 1) – start

-Vybočení z linie startovní dráhy: - 5 b.
-Neadekvátní klonění při vzletu: - 4 b.
-Příliš strmé stoupání: - 4 b.
-Neprovedení zatáček 90o : - 3 b.
-Vybočení z linie startovní dráhy: - 4 b.
-Neadekvátní klonění při vzletu: - 1 bod
-Příliš strmé stoupání: - 2 b.
-Neprovedení zatáček 90o: - 2 b.
-Let pod nebo příliš nad letovou hladinou vlečné: - 1 b.
-Prudké změny letové hladiny: - 2 bod
-Prudké změny dráhy letu v horizontální rovině: - 1 b.

-Prověšení vlečného lana: - 1 b.

-Let v zatáčkách po vnitřní straně oblouku dráhy vlečné: - 1 b.

Ad. 2) – průlet

-Vybočení z linie letu: - 3 b.
-Neadekvátní klonění: - 2 b.
-Příliš strmé klesání: - 4 b.
-Nedosažení předepsané letové hladiny: - 5 b.
-Neprovedení zatáčky 180o: - 4 b.
-Let pod nebo nad letovou hladinou vlečné: - 4 b.
-Prudké změny letové hladiny: - 3 b.

-Prudké změny dráhy letu v horizontální rovině: - 2 b.

-Prověšení vlečného lana: - 1 b.

-Let v zatáčce po vnitřní straně oblouku dráhy vlečné: - 2 b.

Ad. 3) – vzestupný let po kruhové dráze (720o)

-Vybočení z linie letu: - 3 b.
-Výrazné zněny poloměru zatáček: - 3 b.
-Výrazné změny vzestupné dráhy letu: - 5 b.
-Neadekvátní klonění : - 2 b.
-Příliš strmé stoupání : - 4 b.
-Neprovedení zatáček 720o: - 5 b.
-Let pod nebo příliš nad letovou hladinou vlečné: - 3 b.

-Prudké změny dráhy letu v horizontální rovině: - 2 b.

-Prověšení vlečného lana: - 1 b.

-Let v zatáčkách po vnitřní straně oblouku dráhy vlečné: - 2 b.

Ad. 4) – vypnutí

-Prudká změna letové hladiny (poskočení) po odpojení větroně: - 8 b.
-Neprovedení sestupné zatáčky 90o: - 12 b.
-Vybočení z linie letu : - 8 b.
-Prudké změny letové hladiny bezprostředně po odpojení : - 9 b.
-Prudké změny dráhy letu v horizontální rovině bezprostředně po odpojení: - 3 b.
Ad. 5) – přistání
-Nedodržení obdélníkového přibližovacího manévru: - 8 b.
-Neprovedení zatáček 90o: - 4 b.
-Odskoky při dosednutí : - 4 b.
-Dosednutí mimo přistávací dráhu: - 10 b.
-Prudké změny směru při dojezdu: - 4 b.
-Nedodržení obdélníkového přibližovacího manévru: - 8 b.
-Neprovedení zatáček 90o: - 4 b.
-Příliš rychlý nebo pomalý sestup při přibližovacím manévru: - 2 b.
-Odskoky při dosednutí: - 4 b.
-Dosednutí mimo přistávací dráhu: - 10 b.
-Prudké změny směru při dojezdu: - 2 b.